Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Górny Kazimierz

Kazimierz Górny

ur. w 1939 roku w m. Zabłocie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 414/2017
Biogram
Pan Kazimierz Górny był współorganizatorem strajku górników KWK „Anna” w Pszowie, który odbył się w dniach 14-20 XII 1981 r. Należał do powołanego wówczas komitetu strajkowego. 
W dniu 23 XII 1981 r. Pan Kazimierz Górny został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym  w Raciborzu, w którym przebywał do 30 XII 1981 r. W dniu 31 XII 1981 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach wszczęła śledztwo w ww. sprawie, zakończone postawieniem Panu Kazimierzowi Górnemu zarzutu zorganizowania oraz kierownictwa strajkiem na KWK „Anna” w Pszowie. Jednocześnie zastosowano środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego. W dniu 30 XII 1981 r. Pan Kazimierz Górny został przetransportowany do Aresztu Śledczego w Gliwicach. 
Natomiast dnia 20 I 1982 r. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu wydał wyrok, w którym umorzył postępowanie wobec Pan Kazimierza Górnego i nakazał zwolnić go z aresztu. Pan Kazimierz Górny w dniu 21 I 1982 r. opuścił Areszt Śledczy w Gliwicach. 
Po tym czasie nadal spotykał się z byłymi działaczami NSZZ „Solidarność”. Spotkania te miały charakter konspiracyjny, a ww. był ich organizatorem. Należy dodać, iż w dniu rozpoczęcia strajku - 14 XII 1981 r., Dyrektor Naczelny KWK „Anna” w Pszowie, udzielił Panu Kazimierzowi Górnemu urlopu wypoczynkowego za ten właśnie dzień, nakazując opuścić teren kopalni. Ponieważ wnioskodawca nie zastosował się ww. polecenia, został dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Pan Kazimierz Górny odwoływał się od ww. decyzji dwukrotnie. Na początku do Rejonowego Sądu Pracy przy Prezydencie Miasta Wodzisław Śląski, który na dwóch rozprawach - w maju i czerwcu 1982 r., utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Naczelnego kopalni. Podobna sytuacja miała miejsce z odwołaniem się Pana Kazimierza Górnego  do Wojewódzkiego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach (w sierpniu 1982 r.). Ten również nie przychylił się do prośby Pana Kazimierza Górnego o przywrócenie go do pracy. Zaistniała sytuacja zmusiła ww. do podejmowania się pracy dorywczej, a w dłuższej perspektywie do decyzji o emigracji z kraju.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej