Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Stachowiak

ur. w 1950 roku w m. Poniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 386/2018
Biogram
W 1980 r. zakładał NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Pracy „Przewóz” w Lesznie,  a następnie został wybrany zastępcą przewodniczącego Komisji Zakładowej.  Aktywnie działał w „Solidarności”, organizując akcje strajkowe na terenie Spółdzielni. Za swoją działalność był dwukrotnie internowany: od 13 grudnia 1981 r. do 4 lutego 1982 r. oraz od 8 maja 1982 r. do 24 lipca 1982 r. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim oraz w Głogowie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej