Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mieczysław Zbigniew Hajek

ur. w 1955 roku w m. Dębno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2018
Biogram
Od jesieni 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, a następnie przewodniczącym Komisji Zakładowej w miejscu pracy - Oświęcimskich Zakładach Napraw Samochodów w Oświęcimiu. W lutym 1981 r. był inicjatorem przystąpienia OZNS do tzw. strajku bielskiego. Z powodu tej działalności 13 grudnia 1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju. Wolność odzyskał 23 marca 1982 r. W latach późniejszych był wielokrotnie wzywany przez Służbę Bezpieczeństwa na tzw. rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Przeprowadzano również rewizje w jego miejscu zamieszkania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN