Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Marzec Piotr
Piotr Franciszek Marzec
ur. w 1954 roku w m. Wieliczka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015

Biogram

Pracownik Kopalni Soli w Wieliczce. Jeden z inicjatorów utworzenia struktur niezależnych związków zawodowych w kopalni jako przewodniczący Komitetu Założycielskiego. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Jako przedstawiciel pracowników kopalni współzałożyciel Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Krakowie, a następnie organizator działalności wydawniczej Zarządu Regionu małopolskiej „Solidarności”. Czynny w krakowskim Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w ukryciu. Zatrzymany w dniu 6 stycznia 1982 r. i internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 15 czerwca 1982 r. 
Po uwolnieniu w podziemnych strukturach „Solidarności” w kopalni. Kolporter wydawnictw drugoobiegowych, uczestnik akcji ulotkowych, zaangażowany w organizację pomocy dla osób represjonowanych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej