Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Marzec Piotr

Piotr Franciszek Marzec

ur. w 1954 roku w m. Wieliczka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015
Biogram
Pracownik Kopalni Soli w Wieliczce. Jeden z inicjatorów utworzenia struktur niezależnych związków zawodowych w kopalni jako przewodniczący Komitetu Założycielskiego. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Jako przedstawiciel pracowników kopalni współzałożyciel Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Krakowie, a następnie organizator działalności wydawniczej Zarządu Regionu małopolskiej „Solidarności”. Czynny w krakowskim Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w ukryciu. Zatrzymany w dniu 6 stycznia 1982 r. i internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 15 czerwca 1982 r. 
Po uwolnieniu w podziemnych strukturach „Solidarności” w kopalni. Kolporter wydawnictw drugoobiegowych, uczestnik akcji ulotkowych, zaangażowany w organizację pomocy dla osób represjonowanych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN