Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Zbigniew Janiec

ur. w 1958 roku w m. Maksymów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013
Biogram
W latach 80. był pracownikiem stacji PKP Perzów. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” węzła PKP w Kępnie. W latach 1982-1986 brał aktywny udział w działaniach grupy kolejarskiej Solidarności Walczącej, zajmującej się kolportażem materiałów bezdebitowych na pograniczu Wielkopolski Płd. i Dolnego Śląska. W związku z prowadzoną działalnością, był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN