Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bidler Ryszard
Ryszard Bidler
ur. w 1931 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019

Biogram

Ryszard Bidler w styczniu 1971 r. został wybrany do tzw. trójki wydziałowej i wszedł w skład Komitetu Strajkowego na terenie Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego. 
Jego działalność polegała na kolportażu ulotek i pism, min. takich jak  ,,Szerszeń” oraz czynnej agitacji na rzecz wolnych związków zawodowych. Występował również o zwolnienie aresztowanych w trakcie wydarzeń grudnia 1970 r. i stycznia 1971 r.
Po strajkach w sierpniu 1980 r., został członkiem NSZZ ,,Solidarność”. W czasie stanu wojennego zajmował się kolportażem ulotek, za co został zwolniony z pracy.
Po przywróceniu zatrudnienia, kontynuował działalność w nielegalnych strukturach ,,Solidarności”. Kolportował ulotki aż do 1989 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków