Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kwiatkowski Jan

Jan Kwiatkowski

ur. w 1941 roku w m. Łochocin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2015
Biogram
Jan Kwiatkowski był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Toruniu. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w Tymczasowym Prezydium Zarządu Regionu, powstałym po zdelegalizowaniu związku.
Był współorganizatorem podziemnej drukarni oraz autorem tekstów do „Toruńskiego Informatora Solidarności”. Kolportował niezależną prasę na terenie UMK. Do 1985 r. organizował wysyłkę prasy za granicę, w tym do redakcji Radia Wolna Europa. W okresie od kwietnia do października 1982 r. współuczestniczył w zorganizowaniu ukrycia nielegalnie posiadanego powielacza, pochodzącego ze Szpitala Miejskiego w Toruniu.
Za powyższe został zatrzymany dnia 14 października 1982 r. i tymczasowo aresztowany w okresie od 15 października 1982 r. do 27 stycznia 1983 r. Był przetyrzymywany w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu i Areszcie Śledczym w Toruniu. Prowadzone postępowanie karne zostało umorzone na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Toruniu z dnia 25 maja 1983 r.  
Był również zaangażowany w udzielanie pomocy rodzinom osób internowanych i aresztowanych z przyczyn politycznych. Działał w Diecezjalnym Ośrodku Charytatywno-Społecznym przy kościele Wniebowięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. W ramach działalności w Regionalnej Komisji Wykonawczej prowadził i przechowywał w miejscu pracy archiwum podziemnej „Solidarności”. W 1985 r. testował aparaturę do nielegalnych emisji telewizyjnych „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
    • NSZZ „Solidarność” tom 3 Polska Północna, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności