Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nadolski Jerzy

Jerzy Marian Nadolski

ur. w 1950 roku w m. Golub-Dobrzyń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015
Biogram
Jerzy Nadolski był działaczem NSZZ „Solidarność” w Golubiu-Dobrzyniu. Ściśle współpracował z opozycjonistami Regionu Toruńskiego, a po wprowadzeniu stanu wojennego przechowywał i kolportował nielegalne wydawnictwa.
Dnia 31 sierpnia 1982 r. w Katowicach, w związku z drugą rocznicą tzw. „porozumień sierpniowych”, zorganizował i kierował manifestacją w czasie, której idąc na czele pochodu niósł sztandar zawieszonego zawiązku zawodowego „Solidarność”. Za powyższe został tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Katowicach, a następnie skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 23 września 1982 r.  na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na okres 3 lat. Był osadzony w Zakładzie Karnym w Mysłowicach.
Wyszedł na wolność w dniu 2 marca 1983 r. na mocy Uchwały Rady Państwa z dnia 18 lutego 1983 r. o warunkowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata.
Po zwolnieniu z więzienia kontynuował działalność opozycyjną. Był inicjatorem strajków, pomysłodawcą wywieszenia emblematów i flag „solidarnościowych” oraz głównym inspiratorem działań mających na celu obronę praw człowieka i robotnika w Przedsiębiorstwie Produkcji Betonów Budownictwa Rolniczego „FERMBET” w Golubiu-Dobrzyniu. 
W listopadzie 1988 r. stanął na czele Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy. W związku z prowadzoną działalnością był wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany oraz inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1985-1989.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN