Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gąsior Krzysztof

Krzysztof Jerzy Gąsior

ur. w 1959 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018
Biogram
Krzysztof Gąsior w latach 1979-1984 był studentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Po sierpniu 1980 r. zaangażował się w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów WSM pełniąc funkcję przewodniczącego. Był zarazem redaktorem naczelnym tygodnika studenckiego "Latarnia". W dniu 14 grudnia 1981 r. podjął nieudaną próbę zorganizowania strajku okupacyjnego na terenie uczelni. w dniach 16-17 grudnia 1981 r., brał udział w zajściach ulicznych na ternie Gdyni. Aresztowano go a Kolegium ds. Wykroczeń ukarało go grzywną. 
Krzysztof Gąsior na łamach pisma "Latarnia" nawoływał do wzięcia udziału w obchodach Święta 3 Maja bojkotując uroczystości 1 Maja. Z tego powodu dnia 30 kwietnia 1982 r. został aresztowany następnie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, z którego zwolniono go 19 lipca 1982 r. Ze względu na działalność antykomunistyczną Rektor WSM w Gdyni decyzją z dnia 1 września 1982 r. skreślił go z listy studentów. Następnie podjął studia na Uniwersytecie Gdańskim, a w 1984 r. uzyskał zgodę na wyjazd emigracyjny i wyjechał z kraju.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej