Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Czekalski Jerzy
Jerzy Zygmunt Czekalski
ur. w 1950 roku w m. Lubaczów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011

Biogram

Był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu Kopalni Lubaczów, współorganizatorem i wiceprzewodniczącym Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Lubaczowie, członkiem Zarządu Regionu Południowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Przemyślu. Był delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ  „Solidarność” w Gdańsku. W dniach od 13 grudnia 1981 r. do 24 lipca 1982 r. był internowany w Ośrodkach Odosobnienia w Uhercach  i Łupkowie. 
Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalnośc związkową w podziemiu. W związku z tym był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1989. Od 1989 r. pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu i był członkiem Zarządu Regionu Południowo-Wschodniego NSZZ  „Solidarność” w Przemyślu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej