Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Waldemar Dudziński

ur. w 1943 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2018
Biogram
Pan Waldemar Dudziński wziął czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Pan Waldemar Dudziński, w związku z udziałem w demonstracji został zatrzymany. Skierowano przeciwko niemu wniosek o ukaranie w trybie przyśpieszonym do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia, które w tym samym dniu orzekło wobec niego karę w postaci prac społecznych. Kara ta została zamieniona w II instancji, w wyniku odwołania przez Komendę Wojewódzką Milicji Obywatelskiej w Radomiu, na karę grzywny w wysokości 3500 zł z zamianą na karę aresztu w razie nieuiszczenia grzywny. Pan Waldemar Dudziński osadzony został 1.07.1976 r. w Areszcie Śledczym w Radomiu, skąd 9.07.1976 r. został przewieziony do Aresztu Śledczego w Białymstoku, a następnie 29.07.1976 r. do Zakładu Karnego w Pińczowie. Dnia następnego został zwolniony z aresztu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej