Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Jerzy Tomczyk

ur. w 1948 roku w m. Lipa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 3/2017
Biogram
Pan Andrzej Jerzy Tomczyk działalność w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” rozpoczął po wprowadzeniu stanu wojennego. Nawiązał kontakt z Regionalnym Komitetem Strajkowym NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. Na terenie Namysłowa kolportował podziemne wydawnictwa i rozpowszechniał ulotki. Udostępniał swoje mieszkanie ukrywającemu się przewodniczącemu RKS – Józefowi Piniorowi, współorganizował konspiracyjny ślub Marii i Józefa Piniorów. 
W 1983 i 1984 r. Pan Andrzej Jerzy Tomczyk pomagał w zorganizowaniu na terenie Namysłowa tajnych posiedzeń Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. W 1983 r., w Parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie, przy jego współpracy zaaranżowano dwa spotkania TKK z abp. Henrykiem Gulbinowiczem. Od 1985 r. Pan Andrzej Jerzy Tomczyk wspierał organizowane corocznie w Namysłowie Dniu Kultury Chrześcijańskiej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej