Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Toporkiewicz Zofia

Zofia Maria Toporkiewicz

ur. w 1937 roku w m. Dąbrowa Górnicza
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018
Biogram
Zofia Maria Toporkiewicz pracowała w Okręgowej Stacji Hodowli Zwierząt w Koszalinie. W miejscu pracy była aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”, wchodziła w skład Komitetu Założycielskiego, a od 15.11.1980 r. została zastępcą przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.
Pracowała przy Biskupim Komitecie Pomocy – Zespół ds. Rodzin, który w okresie od 5.02. do 30.11.1983 r. otaczał opieką osoby represjonowane oraz ich rodziny.
W dniu 06.03.1984 r., w miejscu zamieszkania przeprowadzono przeszukanie, w celu odnalezienia nielegalnie wydawanych pism i ulotek. Odnaleziono notatki i fotografie związane z działalnością antykomunistyczną, które zabezpieczono na rzecz prowadzonego postępowania karnego przeciwko innej działaczce opozycyjnej - Gabrieli Cwojdzińskiej.
W 1984 r. znajdowała się w składzie delegacji z Koszalina na pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki.
W dniu 23.08.1987 r. reprezentowała działaczy „Solidarności” z Koszalina na mszy świętej przedstawicieli „Solidarności” z całego Pomorza Środkowego w Słupsku. W latach 1984-1989 była kontrolowana przez funkcjonariuszy WUSW w Koszalinie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • A. Frydrysiak, Solidarność w Województwie Koszalińskim 1980-1989, Koszalin 2006.