Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Domalewska Daniela

Daniela Teresa Domalewska

ur. w 1946 roku w m. Strumienno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
Daniela Domalewska pracowała w Przedsiębiorstwie Budowlanym PST-BR w Koninie w charakterze kierowcy. Wykonywana praca umożliwiała kontakt z podziemną Zakładową Komisją Związkową przy Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”. Przyjeżdżając do Szczecina przywoziła prasę podziemną wydawaną w Koninie, tj. „Arka”, „Opornik”, „Azyl Wojenny”, „Robotnik”, „Solidarność”. W drogę powrotną odbierała konspiracyjne pisma wydawane na Pomorzu Zachodnim tj. „Obraz”, „Tygodnik Wojenny”, „Tygodnik Mazowsze” oraz inne materiały konspiracyjne, które kolportowała w Koninie. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowała się w działalność opozycyjną w ramach struktur podziemnej „Solidarności”. Organizowała zbiórki pieniędzy dla rodzin osób internowanych. Przez swoją działalność konspiracyjną pozostawała w zainteresowaniu funkcjonariuszy SB, była wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana. Aktywna działalność opozycyjna Pani Danieli Domalewskiej trwała nieprzerwanie w latach 1981-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków