Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Skibiński Wojciech

Wojciech Jacek Skibiński

ur. w 1939 roku w m. Żnin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019
Biogram
Wojciech Skibiński w okresie od sierpnia 1982 r. do grudnia 1983 r. prowadził działalność opozycyjną w Tajnej Komisji Związkowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Projektowo-Technologicznym Techniki Morskiej „Prorem” w Gdańsku. Zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw na terenie zakładu pracy oraz przekazywaniem informacji organizacji o nazwie „Pro Solidarność” z siedzibą w Szwajcarii. 
Był poddawany różnym formom represji: rewizji mieszkania, przeszukaniu w miejscu pracy, kontroli korespondencji. 
W dniu 15 grudnia 1983 r. został zatrzymany, a 17 grudnia 1983 r. tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Prokuratura Marynarki Wojennej w dniu 27 lipca 1984 r. umorzyła wobec niego śledztwo i uchyliła areszt na mocy amnestii z 21 lipca 1984 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN