Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Piotrowski Stefan

Stefan Piotrowski

ur. w 1948 roku w m. Mikulice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 180/2015
Biogram
W latach 80. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w województwie konińskim. Pełnił funkcje przewodniczącego Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów” w Turku oraz członka Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie. Był działaczem NSZZ „Solidarność” Ziemi Tureckiej oraz Konińskiej. Na terenie zakładu pracy organizował akcje strajkowe i protestacyjne, próbował doprowadzić do likwidacji ogniw PZPR w kopalni. Zainicjował zbiórkę pieniężną na budowę figury św. Barbary w KWB „Adamów” oraz ufundowania sztandaru NSZZ „Solidarność”, brał udział w akcjach Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Z powodu tej aktywności, po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany 13 grudnia 1981 r. Do 30 listopada 1982 r. był przetrzymywany kolejno w Zakładzie Karnym we Włocławku, a następnie w Ośrodku Odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Kwidzynie. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN