Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Janeczek Zdzisław

Zdzisław Stanisław Janeczek

ur. w 1954 roku w m. Siemianowice Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Zdzisław Janeczek w latach 1980-1981 był współpracownikiem Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” formującej się przy Kombinacie Budownictwa Węglowego „Fabud” w Siemianowicach Śląskich. Wchodził w skład redakcji organu prasowego tej struktury, ukazującego się od października 1980 r. „Biuletynu Informacyjnego NSZZ Solidarność KBW Fabud Siemianowice Śląskie”. Zajmował się kolportażem wydawnictw niepodległościowych i opozycyjnych. 
W latach 1980-1981 był członkiem Zarządu Regionalnej Komisji Historycznej przy NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną. Organizował pomoc dla rodzin osób internowanych. 
W latach 1982-1989 prowadził kolportaż wydawnictw i ulotek opozycyjnych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków