Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pastucha Marian

Marian Pastucha

ur. w 1947 roku w m. Mokra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 174/2021
Biogram
Pan Marian Pastucha od grudnia 1980 r. był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Sprzętu i Narzędzi Górniczych Zakładzie Nr 3 w Katowicach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego na podstawie decyzji nr ZK-77/81 z dnia 16 XII 1981 r.  został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, następie w dniu 19 II 1982 r. został przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Kokotku. Zwolniony z internowania w dniu 9 III 1982 r. 
Po zwolnieniu z internowania Pan Marian Pastucha brał udział w spotkaniach grupy osób mającej zamiar wznowić działalność „Solidarności” na terenie Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych w Katowicach. 
Do 30 IX 1983 r. pracował w Fabryce Sprzętu i Narzędzi Górniczych Zakładzie Nr 3 w Katowicach, gdzie prowadził działalność mającą na celu bojkotowanie decyzji władz PRL o powstaniu nowych związków zawodowych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej