Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sypniewski Witold
Witold Maksymilian Sypniewski
ur. w 1955 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 555/2011

Biogram

Był pracownikiem Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie. Należał do podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. We własnym mieszkaniu drukował nielegalne wydawnictwa, które następnie kolportował. W związku z prowadzoną działalnością w dniu 10 października 1983 r.  został zatrzymany, tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. W dniu 22 grudnia 1983 r. postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie został zwolniony z aresztu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN