Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czapiga Edward

Edward Sławomir Czapiga

ur. w 1951 roku w m. Dąbrowica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2017
Biogram
Pan Edward Czapiga jako członek NSZZ „Solidarność” aktywnie działał w strukturach związkowych  na terenie Jastrzębia-Zdroju. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego i zdelegalizowaniu struktur „Solidarności”  włączył się w działalność podziemnych struktur opozycyjnych. W dniach 13-15 XII 1981 r. Pan Edward Czapiga brał udział  w strajku okupacyjnym na Kopalnia Węgla Kamiennego „XXX-lecia PRL” w Jastrzębiu-Zdroju. Po zakończeniu protestu udzielał schronienia ukrywającym się przed aresztowaniem członkom Komitetu Strajkowego tj. Panu Pawłowi Lisowskiemu i Panu Adamowi Kowalczykowi. 
Od 1981 r. do 1983 r. organizował pomoc dla internowanych, aresztowanych oraz ich rodzin. W 1982 r.  Pan Edward Czapiga przystąpił do nieformalnej grupy podziemnej zorganizowanej przez  Pana Adama Kowalczyka na KWK „XXX-lecia PRL”. 
W latach 1982-1984 grupa była rozpracowywana przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o kryptonimie „Pniówek”.
W ramach działalności opozycyjnej Pan Edward Czapiga zajmował się kolportowaniem podziemnej prasy związkowej m.in.: „Tygodnik Mazowsze”, „Ość”, „Regionalny Informator Solidarności”, „Wolny Związkowiec”. 
W latach 1984-1988 kierował pięcioosobową grupą podziemnej „Solidarności”  przy w/w kopalni. 
W sierpniu 1988 r. Edward Czapiga był uczestnikiem strajku na KWK „XX-lecia PRL” w Jastrzębiu-Zdroju.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków