Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kowalczyk Zdzisław

Zdzisław Kowalczyk

ur. w 1954 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019
Biogram
Był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Oddziale Zakładu Doświadczalnego „Techpan” Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Puławach oraz członkiem (powołanego przez Międzyzakładowy Komitet Założycielski Ziemi Puławskiej) Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Pan Zdzisław Kowalczyk jako przewodniczący „Solidarności” na terenie swego zakładu pracy, był jednym z głównych organizatorów strajku w OZD „Techpan” w dniach od 14-17 grudnia 1981 roku. Sąd Wojewódzki w Lublinie w dniu 1 lutego 1982 roku skazał go na: 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności, 2 lata pozbawienia praw publicznych oraz 3 tysięcy złotych grzywny. Po apelacji sprawę rozpatrywał Sąd Rejonowy w Puławach, który skazał Pana Kowalczyka w dniu 6 września 1982 roku na 1 rok pozbawienia wolności (karę zawieszono warunkowo na okres 3 lat) i 30 000 złotych grzywny. Na poczet kary grzywny zaliczono Panu Kowalczykowi okres tymczasowego aresztowania od dnia 21.12.1981 r. do 2.02.1982 r. oraz obciążył go kosztami postępowania sądowego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej