Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Edward Skoneczny

ur. w 1959 roku w m. Brzeziny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2017
Biogram
Pan Edward Skoneczny był aktywnym działaczem opozycji demokratycznej w czasach PRL oraz prowadził zagrożoną odpowiedzialnością karną i represjami na rzecz odzyskania  przez Polskę niepodległości i suwerenności. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w zdelegalizowanych strukturach „Solidarności”. Zajmował produkcją i kolportażem nielegalnych wydawnictw i ulotek m.in. pt. „Solidarność Ziemi Rybnickiej”, „Kurier Wojenny”, „Gros”, „Wiadomości wojenne”. 
Z uwagi na prowadzenie działalności opozycyjnej w dniu 26 XI 1982 r. Edward Skoneczny został internowany, a w dniu 9 XII 1982 r. postanowieniem wydanym przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Gliwicach tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu  na sesji wyjazdowej w Katowicach w dniu 21 IV 1983 r. został skazany na 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności  w zawieszeniu na 4 lata oraz karę grzywny. Tego samego dnia został zwolniony z aresztu.  
Pan Edward Skonieczny objęty był kontrolą operacyjną prowadzoną przez Służbę Bezpieczeństwa PRL. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN