Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Przytuła Andrzej

Andrzej Przytuła

ur. w 1933 roku w m. Skierniewice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2016
Biogram
Andrzej Przytuła był współzałożycielem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Transformatorów Radiowych „Unitra - Zatra” i w innych przedsiębiorstwach na terenie Skierniewic. W lutym 1981 r. wszedł w skład Prezydium Oddziału NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze w Skierniewicach, a następnie został jego doradcą i redaktorem „Biuletynu Informacyjnego”. W jednym z numerów pisma odniósł się krytycznie do PZPR. W ramach działalności opozycyjnej wywieszał plakaty o treściach antykomunistycznych, prowadził kolportaż ulotek i wydawnictw związkowych. 13.12.1981 r. został internowany i do 15.04.1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. W latach 1982–1989 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN