Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sadowski Tadeusz

Tadeusz Mirosław Sadowski

ur. w 1963 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 567/2019
Biogram
Tadeusz Sadowski prowadził działalność opozycyjną od maja 1979 r. do czerwca 1989 r., zajmując się plakatowaniem, drukiem podziemnych wydawnictw, organizacją audycji Radia „S” oraz manifestacji niepodległościowych. W latach 1980-81 był pracownikiem działu składu druków Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. W tym okresie przekazywał kolporterom czasopisma, ulotki i plakaty wydawane w Zarządzie Regionu. W stanie wojennym i latach późniejszych uczestniczył w manifestacjach rocznicowych oraz w spotkaniach działaczy związkowych na plebanii Kościoła św. Brygidy w Gdańsku. W dniu 1 maja 1985 r. został zatrzymany podczas manifestacji niepodległościowej w Gdańsku. Brał również udział w zakończonym 10 maja 1988 r. strajku w Stoczni Gdańskiej. Podczas strajku prowadził działalność poligraficzną i kolporterską. W nocy z 9 na 10 maja 1988 r. został zatrzymany niedaleko Stoczni Gdańskiej przez patrol ZOMO. Podczas zatrzymania został pobity przez funkcjonariuszy, dokonano przeszukania jego mieszkania. Przed upływem 24 godzin został zwolniony.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków