Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sługocki Piotr

Piotr Lotariusz Sługocki

ur. w 1951 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Piotr Sługocki w latach 1982 - 1989 był zaangażowany w działalność podziemnych struktur  NSZZ „Solidarność” w Toruniu. Zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw takich jak: „Toruński Informator Solidarności”, „Kontra”, „Geofon”, „Tygodnik Mazowsze”, rozpowszechnianych w toruńskich zakładach pracy. Udostępniał swoje prywatne mieszkanie do przechowywania wydawnictw drugiego obiegu oraz organizowanie spotkań Wszechnicy Związkowej. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003