Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Bogdan Wąsacz

ur. w 1965 roku w m. Rzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 66/2018
Biogram
Stanisław Wąsacz  jako uczeń III klasy Przyzakładowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w Rzeszowie brał aktywny udział w manifestacji zorganizowanej  w dniu 31.08.1982 r. w Rzeszowie. W tym samym dniu został zatrzymany i pobity przez funkcjonariuszy MO i ZOMO, a nazajutrz  doprowadzony w trybie przyśpieszonym przed Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Rzeszowa, które odroczyło rozprawę. Kolegium II Instancji w dniu 5.10.1982 r. uniewinniło go w związku z brakiem dowodów winy. W kolejnych miesiącach był nachodzony w szkole przez funkcjonariuszy SB, którzy groźbami usiłowali zmusić go do podjęcia z nimi współpracy. Stanisław Wąsacz ofertę tą odrzucił mimo obaw, że narazi się na dalsze szykany ze strony SB. W okresie od września 1982 r. do listopada 1986 r. był członkiem podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w swoim miejscu pracy – Zakładzie Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w Rzeszowie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN