Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Minkina Robert

Robert Minkina

ur. w 1946 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 369/2016
Biogram
Od jesieni 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Hucie w Ostrowcu Świętokrzyskim. W lipcu 1981 r. zainicjował utworzenie Zakładowego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania i został członkiem Konfederacji Polski Niepodległej. Organizował w Ostrowcu Świętokrzyskim spotkania ze znanymi opozycjonistami, m.in. z Jackiem Kuroniem i Marią Moczulską. Był inicjatorem zorganizowania na terenie huty biblioteki wydawnictw niezależnych, które otrzymywał z Regionu Mazowsze i Ziemia Sandomierska. Redagował i kolportował zakładową gazetkę i materiały propagandowe. W 1981 r. zorganizował w Ostrowcu Świętokrzyskim uroczystości 3 maja z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji, 11 listopada z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości. Od dnia 13.12.1981 r. do dnia 29.04.1982 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Od 03.11.1982 r. do 21.01.1983 r. powołany na trzymiesięczne szkolenie żołnierzy rezerwy do Jednostki Wojskowej Nr 3466 w Czerwonym Borze. W 1983 r. uzyskał zgodę na wyjazd wraz z żoną na pobyt stały do Francji, z którego jednak zrezygnował. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej