Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Minkina Robert
Robert Minkina
ur. w 1946 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 369/2016

Biogram

Od jesieni 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Hucie w Ostrowcu Świętokrzyskim. W lipcu 1981 r. zainicjował utworzenie Zakładowego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania i został członkiem Konfederacji Polski Niepodległej. Organizował w Ostrowcu Świętokrzyskim spotkania ze znanymi opozycjonistami, m.in. z Jackiem Kuroniem i Marią Moczulską. Był inicjatorem zorganizowania na terenie huty biblioteki wydawnictw niezależnych, które otrzymywał z Regionu Mazowsze i Ziemia Sandomierska. Redagował i kolportował zakładową gazetkę i materiały propagandowe. W 1981 r. zorganizował w Ostrowcu Świętokrzyskim uroczystości: 3 maja z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji,11 listopada z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości. Z powodu wyjątkowego zaangażowania w działalność związkową i opozycyjną 15 stycznia 1981 r. Wydz. III A KWMO w Kielcach wystawił wniosek o izolację Roberta Minkiny, którego w praktyce nie zrealizowano, a 13 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach, z którego został zwolniony 29 kwietnia 1982 r. Po wyjściu na wolność nie zaprzestał zakazanej działalności. Z tego powodu, mimo iż posiadał stopień zdolności do służby wojskowej D (niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju), został powołany na trzymiesięczne szkolenie żołnierzy rezerwy do Jednostki Wojskowej Nr 3466 w Czerwonym Borze, które rozpoczęło się3 listopada 1982 r. Szkolenia tego nie ukończył. Został z niego zwolniony 21 stycznia 1983 r., ze względu na zły stan zdrowia. W 1983 r. uzyskał zgodę na wyjazd wraz z żoną na pobyt stały do Francji, z którego jednak zrezygnował.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej