Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Duklanowski Leszek

Leszek Duklanowski

ur. w 1947 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 360/2015
Biogram
Leszek Duklanowski prowadził działalność w latach 1980-1989. 
W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w Zarządzie Portu Szczecin-Świnoujście. Od 1980 r. był działaczem ,,Solidarności’’. Był wiceprzewodniczącym Komisji Oddziałowej ,,Solidarności’’, redaktorem i wydawcą niezależnego biuletynu ,,Komunikat’’. Ponadto był członkiem Szczecińskiego Klubu Katolików.
Następnie w dniach 14-15.12.1981 r. był współorganizatorem strajku w Zarządzie Portu, za co został zwolniony z pracy. Zaangażował się w działalność wydawniczą. Współtworzył podziemne pisma, m.in. ,,Biuletyn Informacyjny’’, ,,Od dołu’’, ,,Grot’’. Był organizatorem spotkań działaczy podziemia.
W dniu 05.11.1982 r. został internowany. Początkowo był przetrzymywany w areszcie w Szczecinie, następnie został umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie. Z internowania został zwolniony dnia 23.12.1982 r. 
Po wyjściu na wolność nie zaprzestał prowadzenia działalności opozycyjnej. W dalszym ciągu aktywnie działał w podziemnych strukturach ,,Solidarności’’. W 1983 r. zaangażował się w organizację oraz pracę Rady Pracowniczej w zakładzie ,,Meratronik’’. W 1986 r. został ponownie zwolniony z pracy. 
Do 1990 r. był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN