Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Bagiński

ur. w 1956 roku w m. JEDWABNE
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Tadeusz Bagiński w latach 1979-1982 był pracownikiem Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego w Krakowie. W 1980 r. wstąpił do NSZZ „Solidarność”. Działalność opozycyjną kontynuował po wprowadzeniu stanu wojennego. Zajmował się kolportażem wydawnictw i ulotek sygnowanych przez „Solidarność”. Brał udział w zebraniach działaczy „Solidarności”, angażował się w różne formy protestu przeciwko zwalnianym pracownikom. 29 sierpnia 1982 r. przeprowadzono w jego mieszkaniu rewizję. Następnego dnia został aresztowany. Śledztwo zakończyło się skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie. Tadeusz Bagiński został oskarżony o kontynuowanie działalności w NSZZ „Solidarność” po 13 grudnia 1981 r. oraz kolportaż nielegalnych wydawnictw.
Sąd WOW w Warszawie wyrokiem z 13 grudnia 1982 r. skazał Tadeusza Bagińskiego na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 lata. W tym samym dniu Tadeusz Bagiński został zwolniony z aresztu. Wyrok Sądu WOW w Warszawie został utrzymany przez Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa 25 lutego 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków