Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mierzejewski Piotr

Piotr Tadeusz Mierzejewski

ur. w 1962 roku w m. Przasnysz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
W latach 80. był zatrudniony jako fotograf w Przedsiębiorstwie Reklamy i Wydawnictw Handlu Zagranicznego w Warszawie, a następnie jako chemigraf w Instytucie Wydawniczym „PAX”. 31 sierpnia 1982 r. został zatrzymany w okolicach Dworca Warszawa-Centralna w związku z podejrzeniem udziału w demonstracji ulicznej na Starym Mieście. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Warszawa-Wola dnia 2 września 1982 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka, skąd został zwolniony 22 grudnia 1982 r. 
Po wyjściu z więzienia kontynuował działalność niepodległościową. Zajmował się drukowaniem i kolportowaniem nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez podziemne struktury „Solidarności” w ramach niezależnej oficyny „Pokolenie”. W dniu 21 listopada 1987 r. funkcjonariusze dokonali przeszukania jego mieszkania, w wyniku którego znaleźli nielegalne wydawnictwa oraz środki techniczne przeznaczone do druku. Za powyższe w dniu 15 stycznia 1988 r. został ukarany przez Rejonowe Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Praga Północ grzywną w wysokości 25 tys. zł, przepadkiem dowodów rzeczowych oraz obciążony kosztami postępowania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej