Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kaźmierczuk Roman
Roman Kaźmierczuk
ur. w 1944 roku w m. Czarny Las
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 552/2016

Biogram

Roman Kaźmierczuk prowadził działalność opozycyjną w różnych okresach lat. 70 i 80.
	W grudniu 1970 roku oraz w styczniu 1971 roku wziął udział w strajku na terenie Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. Podczas wydarzeń Sierpnia ’80 ponownie uczestniczył w strajku, został m.in. wiceprzewodniczącym Komisji Wydziałowej oraz członkiem Komisji Zakładowej.
Był aktywnym działaczem NSZZ ,,Solidarność’’, drukarzem oraz kolporterem materiałów bezdebitowych.
	Po 13.12.1981 r. ponownie uczestniczył w strajku. Wszedł w skład nielegalnej Tajnej Komisji Zakładowej ,,S’’ na ternie stoczni, współorganizował akcje kolportażu i manifestacje patriotyczne.
	W związku z działalnością opozycyjną został zwolniony z pracy. W dniu 04.05.1982 r. został tymczasowo aresztowany za udział w manifestacji niepodległościowej.
	Od 1985 roku zajmował się drukiem bezdebitowego pisma ,,Grot’’, będącego organem Rady Koordynacyjnej ,,S’’ Regionu Pomorze Zachodnie. Kolportował również wiele innych podziemnych wydawnictw, m.in. ,,Tygodnik Solidarność’’, ,,Tygodnik Wojenny’’, ,,Jedność’’, ,,CDN’’.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej