Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zenon Pigoń

ur. w 1940 roku w m. Radziwiłłów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pan Zenon Pigoń od 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”, m. in. pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji Okręgowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Bytomiu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego Dekretem z 12 XII 1981 r., należał do grupy osób kierujących akcją strajkową na terenie Bytomia w dniach 13-14 XII 1981 r. W rezultacie ww. został internowany na mocy Decyzji z dnia 14 XII 1981 r. i osadzony w Zakładzie Karnym w Zabrzu-Zaborzu, w którym przebywał do 18 I 1982 r. Następnie zgodnie z Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach z dnia 18 I 1982 r., Pan Zenon Pigoń został przeniesiony do Aresztu Śledczego w Katowicach, z którego został zwolniony 22 II 1982 r. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 22 II 1982 r. Został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat oraz karę grzywny. W związku z rewizją wniesioną przez podprokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach, Sąd Najwyższy – Izba Wojskowa w Warszawie wyrokiem z dnia 16 IV 1982 r. orzekł zmianę ww. wyroku Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, poprzez uchylenie orzeczenia o warunkowym zawieszeniu wykonania wymierzonej kary pozbawienia wolości i kary grzywny, z zaliczeniem okresu tymczasowego aresztowania tj. od 18 I 1982 r. do 22 II 1982 r. 
Ze względu na pogarszający się stan zdrowia Pana Zenona Pigonia, wykonanie kary odraczano. Zgodnie z Postanowieniem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 27 VII 1983 r., został on objęty amnestią. Jednak dopiero wyrok Sądu Najwyższego – Izby Wojskowej w Warszawie z dnia 2 VI 1992 r. uchylił ww. orzeczenia, uniewinniając go tym samym od popełnienia przypisanych mu czynów. 
W latach 1983-1987 Pan Zenon Pigoń był również redaktorem naczelnym podziemnego pisma „Głos Śląsko-Dąbrowski”, za którego kolportaż został zatrzymany i przewieziony do Aresztu Śledczego w Katowicach, z którego zwolniono go po 48 godzinach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN