Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Majewska Aleksandra
Aleksandra Zdzisława Majewska
ur. w 1942 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 518/2011

Biogram

Od 1982 r. była zaangażowana w tworzenie i działalność opozycyjnych struktur w środowisku wiejskim w ramach Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. W związku z tą działalnością była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa do 1985 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN