Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Malesiński Marek

Marek Antoni Malesiński

ur. w 1951 roku w m. Sztabin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 370/2016
Biogram
Marek Antoni Malesiński był jednym z inicjatorów założenia NSZZ „Solidarność”, a następnie Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” w Oddziale Towarowo-Osobowym Państwowej Komunikacji Samochodowej w Suwałkach. Brał czynny udział we wszystkich akcjach protestacyjnych organizowanych przez KZ NSZZ „Solidarność” w zakładzie, organizował strajki, zbierał podpisy pod petycjami do władz. Był nieformalnym zastępcą i doradcą przewodniczącego Komisji Zakładowej. Ze względu na tę działalność został internowany 13 grudnia 1981 r. w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach. Zwolniony został 3 lutego 1982 r. Do 1984 r. był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa, zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych od 15 lutego 1982 do 15 lutego 1984 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN