Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lipiński Jacek

Jacek Adam Lipiński

ur. w 1954 roku w m. Łomianki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 462/2018
Biogram
Był sekretarzem ds. organizacyjnych Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" na terenie Huty "Warszawa". W dniach 13-14 grudnia 1981 r. w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, został jednym z organizatorów strajku na terenie Huty. W dniu 15 grudnia 1981 r. został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 11 stycznia 1982 r. został uniewinniony, natomiast w dniu 12 stycznia 1982 r. zwolniony z aresztu. Nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Zajmował się kolportażem niezależnych wydawnictw. W latach 1982-1984 był m.in. organizatorem i szefem służby ochrony ks. Jerzego Popiełuszki.      
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN