Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Łucja Genowefa Lewicka

ur. w 1945 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 514/2013
Biogram
Była jedną z głównych aktywistek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” regionu toruńskiego. Pełniła funkcje: lektora pierwszego Międzyzakładowego Komitetu Związkowego NSZZ „Solidarność”, delegata na walne zebrania NSZZ „Solidarność” przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, członka Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechała działalności opozycyjnej. Kontynuowała pracę związkową, kolportowała materiały bezdebitowe o treści antykomunistycznej wśród pracowników UMK w Toruniu. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z dnia 27 stycznia 1982 r. została internowana i umieszczona w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku, a następnie w Gołdapi, gdzie przebywała do 14 marca 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN