Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szwed-Śniadowska Anna

Anna Helena Szwed-Śniadowska

ur. w 1955 roku w m. Bielsko – Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018
Biogram
Jako studentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie począwszy od 1977 r. współpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, a następnie związana z krakowskim Studenckim Komitetem Solidarności (m. in. jako rzecznik). Członek redakcji pisma SKS „Indeks”. Zaangażowana w kolportaż wydawnictw drugoobiegowych. 
Jesienią 1980 r. czynna przy powołaniu regionalnych struktur NSZZ „Solidarność” w Małopolsce. Współtwórczyni Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Kraków, a następnie Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Małopolska. Pracownik Zarządu Regionu Małopolska odpowiedzialny za sprawy oświaty zawodowej i wychowania społecznego. Współtwórczyni i koordynatorka Wszechnicy Robotniczej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r. internowana. Osadzona w ośrodkach odosobnienia w Kielcach – Piaskach i Gołdapi. Zwolniona 2 lipca 1982 r. 
Po uwolnieniu związana z podziemnymi strukturami „Solidarności” w Krakowie – Nowej Hucie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN