Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pietkiewicz Tadeusz

Tadeusz Pietkiewicz

ur. w 1955 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013
Biogram
Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach im. Wielkiego Proletariatu w Elblągu. Został powołany na szkolenie wojskowe rezerwistów do JW. 1636 w Chełmnie, na których przebywał w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. Ćwiczenia te nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, czy podnoszeniem umiejętności żołnierskich. Były natomiast formą walki z opozycją i represją polityczną. Celem powołania rezerwistów miało być odizolowanie przeciwników politycznych. Działania te nie miały oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN