Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Mieczysław Ryszard Bulera
ur. w 1947 roku w m. Garbicz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/2012

Biogram

Był przewodniczącym Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkim Urzędzie Poczty oraz Wojewódzkim Urzędzie Telegrafów w Gorzowie Wielkopolskim. Po wprowadzeniu stanu wojennego pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego. W dniu 16 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wielkopolskim. Został zwolniony w dniu 23 grudnia 1981 r. W ramach represji zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych w latach 1982-1984. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1986 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN