Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Włodzimierz Stanisław Adamski

ur. w 1955 roku w m. Węgrów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 222/2023
Biogram
We współpracy ze swoim bratem Tadeuszem Adamskim prowadził działalność w ramach struktur Solidarności Walczącej w Olsztynie (organizacja powstała niezależnie od SW z Wrocławia) w latach 1981-1989 na terenie Olsztyna, Węgrowa i Warszawy. Do działań tych należały m.in. pomoc w druku i  kolportażu podziemnego wydawnictwa „Rezonans – wydanie wojenne”, kolportaż pism bezdebitowych na terenie Olsztyna i Węgrowa, wykonywanie transparentów, które były rozwieszane na terenie Warszawy, organizacja pomocy finansowej dla podziemnych struktur opozycyjnych.
W dniu 27 maja 1987 r. dokonano przeszukania mieszkania Pana Włodzimierza Adamskiego w Węgrowie, podczas którego odnaleziono kilkadziesiąt sztuk wydawnictw nieposiadających debitu komunikacyjnego (m.in. „PWA”, biuletyn „KOS”, „Tygodnik Mazowsze”, „Międzyuczelniany Informator Środowiskowy – MIŚ”) i innych pojedynczych egzemplarzy druków podziemnych. Został oskarżony o wykroczenie polegające na tym, że od bliżej nieokreślonego okresu do 27 maja 1987 r. przyjmował od nieustalonych osób nielegalne wydawnictwa sygnowane przez podziemne struktury „Solidarności” i gromadził je w swoim mieszkaniu przez co „pomagał w działaniach zmierzających do wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów”. Orzeczeniem Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Naczelniku Miasta w Węgrowie z 23 września 1987 r. został uniewinniony. W wyniku odwołania WUSW w Siedlcach do Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Wojewodzie Siedleckim 2 grudnia 1987 r. uchylono orzeczenie z 23 września i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia w pierwszej instancji. Pan Włodzimierz Adamski 28 stycznia 1988 r. został uznany winnym popełnienia zarzucanego mu czynu i ukarany grzywną w wysokości 31000 zł oraz przepadkiem dowodów rzeczowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków