Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stefania Pacocha

ur. w 1947 roku w m. Kępice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 174/2021
Biogram
Stefania Pacocha w okresie od 1985 r. do 1989 r. pomagała członkom podziemnych struktur "S" w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku w kolportowaniu wydawnictw i ulotek bezdebitowych. Materiały przeznaczone do kolportażu przechowywała w swoim mieszkaniu. W sierpniu 1988 r. czynnie wspierała strajkujących w Stoczni Północnej, szczególnie w zakresie dostarczania żywności. 
Ponadto Pani Stefania Pacocha zajmowała się zbiórką pieniędzy na pomoc rodzinom uczestników strajku. Ponadto Pani Stefania Pacocha wzięła udział w mającej miejsce na przełomie 1988 r. i 1989 r. akcji zbierania podpisów o tzw. "godzinę duszpasterską" w TVP, organizowaną przez Bractwo Oblatów Św. Brygidy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków