Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pawelska Hieronima

Hieronima Maria Pawelska

ur. w 1946 roku w m. Wałcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Hieronima Pawelska była działaczką NSZZ „Solidarność w Toruniu zatrudnioną w Zarządzie Regionu jako redaktor techniczny Biuletynu Informacyjnego „Wolne Słowo”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 14 grudnia 1981 r. została zatrzymana przez patrol MO oraz poddana przeszukaniu, podczas którego znaleziono materiały o treści antysocjalistycznej, matryce i paczki papieru do powielacza. Za powyższe została internowana w okresie od dnia 15 grudnia 1981 r. do dnia 8 marca 1982 r. w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie i Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi.
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną w latach 1983-1986 była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w Toruniu oraz  zastrzeżono jej możliwość wyjazdów za granicę.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN