Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wądołowska Janina

Janina Krystyna Wądołowska

ur. w 1940 roku w m. Besko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 95/2021
Biogram
Janina Krystyna Wądołowska była aktywną działaczką podziemnej ,,Solidarności", organizatorką akcji pomocowych oraz kolporterką materiałów bezdebitowych.
Podczas strajku w Szczecińskiej Stoczni „Warskiego” w grudniu 1970 r. i styczniu 1971 r., zajmowała się zaopatrywaniem strajkujących stoczniowców w żywność. Również podczas szczecińskich strajków sierpniowych 1980 r., p. Wądołowska zajmowała się organizowaniem zbiórek żywności dla strajkujących.
Od 1982 roku działała w podziemnych strukturach „Solidarności”. Wspierała pomocą materialną rodziny osób internowanych i więzionych za działalność polityczną. Rozpowszechniała wydawnictwa podziemne, m.in.: „Feniks”, „Grot”, „Obraz” oraz kasety magnetofonowe, taśmy VHS z zakazanymi filmami o treści politycznej, znaczki pocztowe podziemnej „Solidarności”.
Pośredniczyła w wymianie informacji pomiędzy działaczami szczecińskiej „Solidarności” a działaczami opozycyjnymi z Gdańska, Gdyni i Warszawy. Przekazywała informacje o warunkach internowanych, treści do kolejnych wydań prasy bezdebitowej, m.in. „Obrazu”, „Tygodnika Mazowsze”, „Tygodnika wojennego” oraz dostarczała korespondencję osobom kontrolowanych przez Służbę Bezpieczeństwa. 
W związku z działalnością opozycyjną była bita, szykanowana i zastraszana przez SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków