Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sitek Marcin
Marcin Kazimierz Sitek
ur. w 1970 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019

Biogram

Od września 1985 r. do października 1988 r. działał aktywnie w konspiracyjnej organizacji uczniowskiej Frakcja Młodzieży Republikańskiej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego. Od października 1988 r. kontynuował działalność opozycyjną w Polskiej Organizacji Młodzieżowej, która powstała po połączeniu FMR i grupy młodzieży robotniczej. Jego zadania polegały głównie na kolportażu książek drugiego obiegu i prasy podziemnej, akcjach ulotkowych oraz agitacji wśród młodszych uczniów. Brał udział  w licznych demonstracjach i obchodach rocznic patriotycznych. W lutym 1989 r. na terenie dzielnicy Warszawa-Żoliborz samodzielnie przeprowadził akcję malowania haseł informujących o III Kongresie Konfederacji Polski Niepodległej. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków