Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mieczysław Garboś

ur. w 1930 roku w m. Złotów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 323/2018
Biogram
Pan Mieczysław Garboś od września 1980 r. aktywnie działał w strukturach NSZZ „Solidarność” przy bazie PKS w Lubinie. W dniach 12 sierpnia do 31 sierpnia 1980 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym na terenie PKS w Lubinie. 27 sierpnia współorganizował akcję zablokowania autobusami bazy PKS, co stało się impulsem do rozpoczęcia strajku w kopalni KGHM w Lubinie. Od 1980 r. był też odpowiedzialny za transport sprzętu i materiałów poligraficznych na terenie Lubina. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego został zwolniony z pracy. W okresie od 29 sierpnia do 12 grudnia 1982 r. był internowany. Początkowo przebywał w Areszcie Śledczym w Legnicy, a następnie od 31 sierpnia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. Podczas internowania uczestniczył w buncie więźniów i głodówce. Po zwolnieniu z internowania kontynuoował działalność opozycyjną zajmując się kolportażem podziemnej prasy, ulotek i kaset. W latach 1982-1984 był jednym z reprezentantów Zagłębia Miedziowego w Arcybiskupim Komitecie Charytatywnym we Wrocławiu. Ponadto angażował się w akcje pomocy represjonowanym, współorganizował msze św. za Ojczyznę, był aktywnym uczestnikiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie oraz inicjatorem spotkań ludźmi opozycji, kultury i sztuki.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej