Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wilk Mieczysław

Mieczysław Jan Wilk

ur. w 1930 roku w m. Dęba
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 565/2019
Biogram
Pan Mieczysław Wilk w swoim miejscu pracy – na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Jankowice”– od 1980 roku czynnie angażował się w działalność opozycyjną. Początkowo sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”. Należał do grupy organizatorów strajku w sierpniu 1980 r. Został zastępcą przewodniczącego Zakładowej Komisji Pracowniczej NSZZ „Solidarność”. Był bardzo aktywny, demonstrował antypartyjne nastawienie, organizował masówki. W swych wystąpieniach krytykował sojusz z ZSRR, kierowniczą rolę partii, propagował pogląd, że odnowa PZPR jest fikcją. W gablocie „Solidarności” umieszczał opozycyjne ulotki. Figuruje na liście delegowanych na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”. Przez prowadzących jego sprawę funkcjonariuszy został określony mianem działacza radykalnego. 
Pan Mieczysław Wilk pozostawał aktywny do momentu internowania, do dnia 13 XII 1981 r. Został umieszczony w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju, następnie przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Kokotku. Nie wyraził zgody na podpisanie deklaracji lojalności wobec władz PRL. 
Po zwolnieniu z internowania, które nastąpiło dnia 9 III 1982. r., podjął działania zmierzające do opuszczenia kraju. W marcu 1983 r. Pan Mieczysław Wilk udał się na pobyt stał do RFN.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej