Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Kasiak

ur. w 1955 roku w m. Skorczyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2023
Biogram
Stanisław Kasiak był pracownikiem Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku, członkiem NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego 5 listopada 1982 r. został internowany w obozie wojskowym w Czarnem na rzekome szkolenie wojskowe rezerwistów, które nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia. Zwolniony z internowania został 2 lutego 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Grzegorz Majchrzak (red.), „Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r.” (IPN, Warszawa 2016)