Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Matella Zenon

Zenon Matella

ur. w 1956 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2023
Biogram
Zenon Matella, elektromechanik w Fabryce Dywanów „Agnella” w Białymstoku należał do NSZZ „Solidarność”, wchodził w skład Komisji Zakładowej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe w Jednostce Wojskowej nr 2198 w Czarnem. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na szkolenie miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016