Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Aleksander Jacyniak
ur. w 1959 roku w m. Staniewo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015

Biogram

Ks. Aleksander Jacyniak w 1978 r. rozpoczął nowicjat w Towarzystwie Jezusowym w Kaliszu i zaangażował się w kolportaż niezależnych wydawnictw takich jak: „Opinia”, „Robotnik”, „Komunikat KSS »KOR«”, „Głos”. Po 13.12.1981 r. uczestniczył w marszach i wiecach protestacyjnych. W latach 1985–1988, przebywając w klasztorze oo. jezuitów w Kaliszu, celebrował msze w intencji Ojczyzny, opiekował się  (powstałym m.in. z jego inicjatywy) Duszpasterstwem Służby Zdrowia oraz współpracował z Duszpasterstwami: Młodych i Ludzi Pracy. Był zaangażowany w organizowanie Dni Kultury Chrześcijańskiej i prelekcji w kaliskim Klubie Inteligencji Katolickiej. Współpracował z lokalnymi działaczami podziemia, przechowywał wydawnictwa podziemne, dokumentował represje, aktywnie działał na rzecz represjonowanych. Od 1984 r. (po wyjeździe z Kalisza o. Stefana Dzierżka) kierował regionalnym oddziałem Prymasowskiego Komitetu Pomocy Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, który - oprócz udzielania poszkodowanym wsparcia materialnego - zajmował się przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych wśród rodzin internowanych i tworzeniem kartotek uwięzionych z terenu województwa kaliskiego.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

G. Schlender, "Region Wielkopolska Południowa" [w] "NSZZ »Solidarność« 1980-1989 t. 4. Polska Zachodnia", red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
G. Schlender, "Aleksander Jacyniak" [w] "Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989" t.2, Warszawa 2012
G. Schlender, "Solidarność Wielkopolski Południowej w latach 1980-2000. Zarys dziejów", Kalisz 2001

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności