Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Grabowski Janusz

Janusz Józef Grabowski

ur. w 1959 roku w m. Tarnowskie Góry
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012
Biogram
Był przewodniczącym Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W listopadzie 1981 r. wszedł w skład Studenckiego Komitetu Strajkowego uczelni. W lutym 1982 r. opracował tekst petycji do władz PRL z żądaniem zwolnienia internowanych studentów i pracowników naukowych AE oraz zbierał podpisy pod petycją. W związku z powyższym został internowany na mocy decyzji z dnia 19 lutego 1982 r. i osadzony początkowo w areszcie KWMO w Katowicach, a następnie w Ośrodkach Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej i Uhercach. Dnia 23 lipca 1982 r. wyszedł na wolność. Po zwolnieniu z internowania w dalszym ciągu utrzymywał kontakty z działaczami NZS. W marcu 1983 r. wyemigrował do RFN.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN